nhờ các thiên tài giúp em giải bài này vs ạ 12n+1/30n+2 là phân số tối giản. Nhờ các bạn ghi rõ các bước giải cho mình với ạ Mình xin cảm ơn<3. Ai trả

Question

nhờ các thiên tài giúp em giải bài này vs ạ
12n+1/30n+2 là phân số tối giản. Nhờ các bạn ghi rõ các bước giải cho mình với ạ
Mình xin cảm ơn<3. Ai trả lời tốt mình vote 5 sao

in progress 0
Melody 1 năm 2021-07-16T17:01:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:02:26+00:00

  Gọi d là UCLN của tử và mẫu 

  12n+1 chia hết cho d                   60n+5 chia hết cho d

                                             ==>

   30n+2 chia hết cho d                   60n+4 chia hết cho d

            

  => (60n+5)-(60n+4) chia hết cho d

  => 1 chia hết cho d

  => d=1( dpcm

  0
  2021-07-16T17:02:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )