nhờ các thiên tài giúp em giải bài này vs ạ 12n+1/30n+2 là phân số tối giản. Nhờ các bạn ghi rõ các bước giải cho mình với ạ Mình xin cảm ơn<3. Ai trả

Question

nhờ các thiên tài giúp em giải bài này vs ạ
12n+1/30n+2 là phân số tối giản. Nhờ các bạn ghi rõ các bước giải cho mình với ạ
Mình xin cảm ơn<3. Ai trả lời tốt mình vote 5 sao cho mik hỏi luôn là 5(12n+1) ở đâu? 2(30n+2) ở đâu? ai giải thik đc mik vote 5 sao cảm ơn nhiều

in progress 0
Melody 5 tháng 2021-07-16T16:57:44+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:59:16+00:00

  Đáp án:

  Để $\frac{12n+1}{30n+2}$ là phân số tối giản thì 12n+1 và 30n+2 là phân số cùng nhau và ƯCLN (12n+1; 30n+2)=1.

  Gọi d là ƯC ( 12n+1; 30n+2)

  Ta có:

  12n+1 chia hết cho d⇒5.(12n+1) chia hết cho d

  30n+2 chia hết co d⇒ 2.(30n+2) chia hết cho d

  Do đó: (60n+5-60n+4) chia hết cho d

      hay      1    chia hết cho d⇒ d=1

  Vậy ƯCLN ( 12n+1; 30n+2)=1

  ⇒$\frac{12n+1}{30n+2}$  là phân số tối giản.

  Giải thích:

  5(12n+1) và 2(30n+2) ở đâu ra là hai số 5 và 2 nhân trước tử và mẫu của phân số trên để có được 60n rồi trừ đi để có 1 chứng minh phân số trên là phân số tối giản.Tóm lại thì hai cái này chỉ phục vụ để chứng minh.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )