Nhỏ cồn iốt vào 1 lát chuối xanh và 1 lát chuối chín, hãy phân biệt

Question

Nhỏ cồn iốt vào 1 lát chuối xanh và 1 lát chuối chín, hãy phân biệt

in progress 0
Nevaeh 17 phút 2021-09-09T11:20:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:22:06+00:00

  Nhỏ cồn iod vào 1 lát chuối xanh và 1 lát chuối chín thì:

  – Lát chuối xanh bắt màu xanh tím

  – Lát chuối chín không bắt màu

  Giải thích: Iod bắt màu xanh tìm với tinh bột. Do trong chuối xanh có nhiều tinh bột nên bắt màu xanh tìm, chuối chín tinh bột đã bị phân giải thành đường, do đó không bắt màu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )