Nhờ đâu mà các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ rất phát triển: A.Nhờ các ngành công nghiệp truyền thống B.Nhờ các chính sách của các quốc gia C.Nhờ ứng dụn

Question

Nhờ đâu mà các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ rất phát triển:
A.Nhờ các ngành công nghiệp truyền thống
B.Nhờ các chính sách của các quốc gia
C.Nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật
D.Nhờ vị trí thuận lợi.

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-14T20:16:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T20:18:01+00:00

  Nhờ đâu mà các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ rất phát triển:

  A.Nhờ các ngành công nghiệp truyền thống B.Nhờ các chính sách của các quốc gia

  C.Nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật

  D.Nhờ vị trí thuận lợi.

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-14T20:18:19+00:00

  Đáp án C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )