Nhỏ dung dịch phenoltalein vào dung dịch nào sau đây, dung dịch chuyển sang màu hồng: A) AlCl3 B) MgCl2 C) Na2S d) NH4NO3 có giải thích nhé

Question

Nhỏ dung dịch phenoltalein vào dung dịch nào sau đây, dung dịch chuyển sang màu hồng:
A) AlCl3
B) MgCl2
C) Na2S
d) NH4NO3
có giải thích nhé

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-15T13:32:03+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T13:33:45+00:00

  Đáp án:

   $C$

  Giải thích các bước giải:

  Muối tạo bởi axit yếu và kim loại mạnh là phenol hóa hồng

  $Na^+$ là ion của kim loại mạnh

  $S^{2-}$ là gốc axit yếu.

  Vậy $Na_2S$ là phenol hóa hồng.

   

  0
  2021-09-15T13:33:53+00:00

  Đáp án: C

   

  Giải thích các bước giải:  

  Sự xuất hiện của $OH^-$ do phản ứng thuỷ phân làm phenolphtalein chuyển màu hồng.

  a, $Al^{3+}+3H_2O\rightleftharpoons Al(OH)_3+3H^+$

  b, $Mg^{2+}+2H_2O\rightleftharpoons Mg(OH)_2+2H^+$

  c, $S^{2-}+2H_2O\rightleftharpoons H_2S+OH^-$

  d, $NH_4^++H_2O\rightleftharpoons NH_4OH+H^+$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )