nhờ những điều kiện thuận lợi nào Bắc Mĩ có nền nông nghiệp tiên tiến

Question

nhờ những điều kiện thuận lợi nào Bắc Mĩ có nền nông nghiệp tiên tiến

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-27T11:54:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T11:55:20+00:00

  nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. Đặc biệt, Hoa Kì và Ca-na-đa có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn, ngoài ra indonexia co nguồn lao động dồi dào.

  0
  2021-09-27T11:55:48+00:00

  Nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. Đặc biệt, Hoa Kì và Ca-na-đa có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )