Nhóm giun được xếp cùng ngành với nhau là : A. Giun đũa, giun kim, giun móc câu. B. Giun đũa, giun dẹp, giun chỉ. C. Sán lá gan, sán dây, giun rễ lúa

Question

Nhóm giun được xếp cùng ngành với nhau là :
A. Giun đũa, giun kim, giun móc câu.
B. Giun đũa, giun dẹp, giun chỉ.
C. Sán lá gan, sán dây, giun rễ lúa.
C. Giun móc câu, sán bã trầu, giun kim.

in progress 0
Valentina 1 tuần 2021-08-29T14:40:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:41:56+00:00

  => A 

  $\text{HỌC TỐT!}$

  0
  2021-08-29T14:42:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Nhóm giun được xếp cùng ngành với nhau là : 
  A. Giun đũa, giun kim, giun móc câu.
  B. Giun đũa, giun dẹp, giun chỉ.
  C. Sán lá gan, sán dây, giun rễ lúa.
  C. Giun móc câu, sán bã trầu, giun kim

  Các loại giun Giun đũa, giun kim, giun móc câu đều trong ngành giun tròn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )