Như đã biết , tình hình sau cách mạng tháng 8 , nạn giặc ngoại xâm đã tăng số lượng kẻ thù cho nước ta ( bao gồm : anh , nhật , quân của tường giới th

Question

Như đã biết , tình hình sau cách mạng tháng 8 , nạn giặc ngoại xâm đã tăng số lượng kẻ thù cho nước ta ( bao gồm : anh , nhật , quân của tường giới thạch và pháp được nhật giúp đỡ vào xâm lược ) vậy thì theo em kẻ thù nào là mạnh nhất ?
– trong lúc nạn đói đang diễn biễn căng thằng , người dân không có thức an để ăn vậy tại sao Bác vẫn thực thi kế hoạch giải quyết nạn dốt ? kế hoạch đó có khả thi ?

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-08-07T19:28:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:29:17+00:00

  1 tưởng giới thạch

  2 hoàn toàn khả thi

  0
  2021-08-07T19:29:54+00:00

  quân của tưởng giới thạch:20 vạn quân

  Anh:1 vạn quân mở đường cho Pháp

  Nhật: 6 vạn quân

  Vì vậy quân của tưởng giới thạch nguy hiểm nhất dẫn đến hòa hoãn 6/3/1946 để chống Pháp

  -8/9 /1946, Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ, và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân việc này hoàn toàn khả thi vì việc tăng gia sản xuất được đẩy mạnh.

  => Kết quả: Nạn đói được đầy lùi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )