những biểu hiện nào chứng tỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã hình thành ở châu âu

Question

những biểu hiện nào chứng tỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã hình thành ở châu âu

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-06T20:31:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T20:32:35+00:00

  -Quá trình tích luỹ nguyên thủy hình thành: tạo vốn và người làm thuê

  -Về kinh tế: hình thức kinh doanh tư bản ra đời

  -Về xã hội: các giai cấp mới hình thành: tư sản và vô sản

  -Về chính trị: giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến

  -Tư sản bóc lột kiệt quệ vô sản

  -> Quan hệ sản xuất tư bản hình thành

  0
  2021-09-06T20:32:47+00:00

  Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế dựa trên quyền sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất và hoạt động sản xuất vì lợi nhuận.[1][2][3][4] Các đặc điểm đặc ́trưng của chủ nghĩa tư bản bao gồm: tài sản tư nhân, tích lũy tư bản, lao động tiền lương, trao đổi tự nguyện, một hệ thống giá cả và thị trường cạnh tranh.[5][6] Trong nền kinh tế thị trường tư bản, việc điều hành và đầu tư được quyết định bởi chủ sở hữu tài sản, tư liệu sản xuất hoặc khả năng sản xuất trong thị trường tài chính, trong khi giá cả, phân phối hàng hóa và dịch vụ chủ yếu được quyết định bởi sự cạnh tranh trong thị trường hàng hóa và dịch vụ.[7][8] Chủ nghĩa tư bản xuất hiện đầu tiên tại châu Âu và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Hà Lan và Anh ở thế kỷ XVII. Sau cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII, hình thái chính trị của “nhà nước tư bản chủ nghĩa” dần dần chiếm ưu thế hoàn toàn tại châu Âu và loại bỏ dần hình thái nhà nước của chế độ phong kiến, quý tộc. Và sau này hình thái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )