Những câu hỏi mẹo về trồng trọt( CN 7)

Question

Những câu hỏi mẹo về trồng trọt( CN 7)

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-08-22T01:29:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:30:15+00:00

  -Vai trò của trồng trọt ?

  -phân bón có mấy loại ? tác dụng của phân bón

  -đất là gì ? tác dụng của đất ?

  -nêu tác dụng của việc trồng rừng ?

  cách bào vệ rừng ?

  thực phẩm là gì ? cách bảo quản thực phẩm

  ..

  ..

  ..

  0
  2021-08-22T01:31:09+00:00
  1. Vai trò trồng trọt?Một số đặc điểm chủ yếu của trồng trọt?
  2. Các phương thức trồng trọt chủ yếu?
  3. Làm thế nào để phát huy, tiềm năng nông nghiệp nước ta?
  4. Nêu các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng vá phát triển . Năng suất chất lượng sản phẩm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )