Những chất nào tác dụng vs HCl sinh ra: 1) Khí nhẹ hơn ko khí và cháy đc trong ko khí 2) dd có màu xanh lam 3) dd có màu vàng nâu 4) dd ko có màu

Question

Những chất nào tác dụng vs HCl sinh ra:
1) Khí nhẹ hơn ko khí và cháy đc trong ko khí
2) dd có màu xanh lam
3) dd có màu vàng nâu
4) dd ko có màu

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-09-12T00:21:17+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-12T00:22:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1) Khí nhẹ hơn ko khí và cháy đc trong ko khí là H2

  PTHH:Mg+2HCl⇒MgCl2+H2

  2) dd có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II)

  PTHH:CuO+HCl⇒CuCl2+H2O

  3) dd có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt(III)

  PTHH:Fe(OH)3+3HCl⇒FeCl3+3H2O

  4) dd ko có màu là dung dịch muối nhôm

  PTHH:Al2O3+6HCl⇒2AlCl3+3H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )