Những chính sách kinh tế của thực dân pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứa nhất ở việt nam mục đích của những chính sách đó

Question

Những chính sách kinh tế của thực dân pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứa nhất ở việt nam mục đích của những chính sách đó

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-25T14:28:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:29:33+00:00

  * Kinh tế

  – Nông nghiệp: thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt rộng đất, bóc lột nhân dân theo liểu phát canh thu tô

  – Công nghiệp: Tập trung khai thác than và kim loại, xây dựng một số cơ sở công nghiệp như xi măng, gạch, ngói …

  – Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột và đàn áp phong trào đấu tranh cửa nhân dân ta.

  – Thương nghiệp: Pháp nắm giữ độc quyền về thị trường, tăng thêm các loại thếu, đánh thếu nặng.

  =>Mục đích: vơ vét bóc lột sức người sức của nhân dân ta để làm giàu cho tư bản Pháp

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-09-25T14:29:59+00:00

  Nông nghiệp : cướp đoạt ruộng đât của nông dân , chuyển cây lương thực sang cây công nghiệp . Lấp các đồn điền 

  Công nghiệp : khai thác tài nguyên khoáng sản như than đá 

  Mục đích : đưa các lợi ích từ cây công nghiệp làm giàu cho nước thực dân 

  Than đá tài nguyên để phục vụ cho chiến tranh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )