Những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác lần 1 của thực dân Pháp? Cố gắng tóm gọn nhất có thể dùm

Question

Những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác lần 1 của thực dân Pháp?
Cố gắng tóm gọn nhất có thể dùm

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-07-25T22:14:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:15:40+00:00

  Những chuyển biến về kinh tế:

  -Tích cực:

  +Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào nước ta

  +Xuất hiện một số ngành công nghiệp

  +Giao thông vận tải được mở rộng

  -Tiêu cực:

  +Nông dân bị mất ruộng đất

  +Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt

  +Không phát triển công nghiệp nặng

  +Kinh tế phụ thuộc nhiều vào Pháp

  Những chuyển biến về xã hội:

  -Địa chủ phong kiến:

  +Đại địa chủ:cấu kết và làm tay sai cho Pháp

  +Tiểu,trung địa chủ:có tinh thần yêu nước

  -Nông dân:

  +Bị tước đoạt ruộng dất,bị bóc lột và là lực lượng đông đảo nhất của các cuộc cách mạng

  -Tầng lớp tư sản là tầng lớp mới làm trung gian thầu khoán cho Pháp

  +Bị Pháp chèn ép,tiềm lực kinh tế còn non yếu

  -Tầng lớp tiểu tư sản là các học sinh,sinh viên,nhà văn,nhà báo

  +Cuộc sống bấp bênh,bị Pháp khinh rẻ và họ có ý thức dân tộc

  -Giai cấp công nhân xuất thân từ nông dân 

  +Đa phần bị bóc lột và có tinh thần đấu tranh về quyền lực kinh tế

   

  0
  2021-07-25T22:16:27+00:00

  2. Chính sách kinh tế

  – Nông nghiệp:

  + Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất. 

  + Phát canh thu tô

  – Công nghiệp: khai thác mỏ than và kim loại để xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ như: sản xuất xi măng, gạch ngói

  – Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường bóc lột và đàn áp.

  – Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài, 

  => Kinh tế Việt Nam vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc, đời sống nhân dân khốn cùng.

  Xã hội :

  –  Duy trì nền giáo dục phong kiến.-  Mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá, đưa tiếng Pháp vào chương trình học bắt buộc ở bậc Trung học.

  = >  Những chính sách của thực dân Pháp đã tạo ra tầng lớp tay sai, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt. 

  @Mynz_68

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )