Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Question

Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

in progress 0
Amaya 4 tuần 2021-08-18T16:55:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:56:21+00:00

  Cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển:

  – Cơ hội:

  + Tự do hóa thương mại mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các nước bị bãi bỏ hoặc giảm xuống, hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.

  Ví dụ : Kể từ ngày gia nhập WTO, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.Kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta không ngừng tăng lên. Năm 2007 đạt 111,4 tỉ USD.

  + Đón đầu được công nghiệp hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội

  + Chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh tới tất cả các nước.

  Ví dụ : Nhiều nước đang phát triển trở thành nước công nghiệp mới (Hàn Quốc, Xin-ga-po, Bra-xin…) nhờ sớm hội nhập vào xu thế toàn cầu hoá.

  + Các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác.

  – Thách thức:

  + Bị áp lực lớn trong cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm hàng hoá.

  Ví dụ: Hàng hoá các nước đang phát triển vẫn bị ngăn trở khi thâm nhập thị trường các nước lớn bằng một số biện pháp do các nước phát triển đặt ra: áp đặt luật chống bán phá giá (vụ cá tra, cá ba sa của Việt Nam khi nhập vào thị trường Hoa Kì); dựng các hàng rào kĩ thuật khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, về điều kiện sản xuất của các nước sở tại, tiếp tục trợ giá cho các mặt hàng nông sản trong nước….

  Cần có vốn, có nguồn nhân lực kĩ thuật cao và làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn.

  + Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhận loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn.

  +Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia

  0
  2021-08-18T16:57:03+00:00

  Cơ hội và thách thức:

  –  Cách mạng khoa học kỹ thuật:

     + Cơ hội: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức.VD nhiều nước đang phát triển trở thành nước công nghiệp mới

     + Thách thức: nguy cơ bị tụt hậu về trình độ phát triển kinh tế.

  – Toàn cầu hóa:

     + Cơ hội: đi tắt, đón đầu để có thể đuổi kịp các nước phát triển.

     + Thách thức: gia tăng nhanh chóng khoản nợ nước ngoài, nguy cơ bị tụt hậu. VD: tình trạng phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài càng lớn ăn của các nước Mỹ La Tinh, biểu hiện ở khoản nợ nước ngoài vượt trên 50% GDP.

  –  Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại:

     + Cơ hội: thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn, hòa hợp nhanh chóng nền kinh tế thế giới. 

     + Thách thức: sự cạnh tranh quyết liệt hơn.

   Chuyển giao công nghệ thành thành tựu:

     + Cơ hội: tiếp nhận đầu tư công nghệ hiện đại hóa, cơ sở vật chất kỹ thuật. VD: nhiều nước đang phát triển trở thành các nước công nghiệp mới như Hàn Quốc Singapore

     + Thách thức: trở thành bãi rác công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển.VD: nhiều nước ở Châu Phi giàu tài nguyên hiếm có nhưng mức sống vẫn thấp.

  –  Tự do hóa thương mại:

     + Cơ hội: mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển.

     + Thách thức: trở thành thị trường tiêu thụ của các cường quốc.

  –  Sự đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế:

     + Cơ hội: tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế.

     + Thách thức: chảy máu chất xám, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

  Lối sống văn hóa của các siêu cường quốc:

     + Cơ hội: tiếp nhận các tinh hoa văn hóa của nhân loại.

     + Thách thức: mất bản sắc văn hóa dân tộc giá trị đạo đức bị biến đổi theo hướng xấu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )