Những cơ quan nào thẩm quyền ban hành các văn bản : Hiến Pháp , Luật doanh nghiệp , luật bảo vệ , chăm sóc trẻ em , điều lệ đoàn thanh niên cộng sản H

Question

Những cơ quan nào thẩm quyền ban hành các văn bản : Hiến Pháp , Luật doanh nghiệp , luật bảo vệ , chăm sóc trẻ em , điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-19T09:34:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:35:55+00:00

  Cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản:

  Quốc hội ban hành: Hiến Pháp, Luật Doanh nghiệp.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Luật Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em.

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành: Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  *Chúc bạn học tốt!*

  0
  2021-07-19T09:36:14+00:00

  Cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản:

  Quốc hội ban hành: Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:luật bảo vệ , chăm sóc trẻ em

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành: Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )