những của cải có sẵn trg tự nhiên mà con ng có thể khai thác , chế biến , sử dụng trg cuộc sống của con ng đc gọi là

Question

những của cải có sẵn trg tự nhiên mà con ng có thể khai thác , chế biến , sử dụng trg cuộc sống của con ng đc gọi là

in progress 0
Nevaeh 4 tuần 2021-07-10T11:38:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:39:11+00:00

  * Những của cải có sẵn trg tự nhiên mà con ng có thể khai thác , chế biến , sử dụng trg cuộc sống của con người được gọi là: Môi trường

  → Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người với thiên nhiên

  $@HannLyy$

  0
  2021-07-10T11:39:27+00:00

  những của cải có sẵn trg tự nhiên mà con ng có thể khai thác , chế biến , sử dụng trg cuộc sống của con ng đc gọi là tài nguyên thiên nhiên 

  Xin ctlhn và 5 sao 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )