những cuộc khởi nghĩa của nhân dân từ đầu thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XIX diễn ra A ở các tỉnh miền núi B từ Bắc đến Nam C ở các tỉnh phía Bắc D ở

Question

những cuộc khởi nghĩa của nhân dân từ đầu thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XIX diễn ra
A ở các tỉnh miền núi B từ Bắc đến Nam
C ở các tỉnh phía Bắc D ở các tỉnh phía Nam

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-23T09:10:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:12:03+00:00

  ⇒ `text{D}`: `text{ở các tỉnh phía Nam}` 

  Những cuộc khởi nghĩa của nhân dân từ đầu thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XIX diễn ra ở các tỉnh phía Nam

  @`text{HYen}`

  #`text{Sếu}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )