Những đặc điểm nào là của bộ linh trưởng

Question

Những đặc điểm nào
là của bộ linh trưởng

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-21T08:34:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:35:51+00:00

  Đặc điểm của bộ linh trưởng:

  -Những con vật đi bằng bàn chân

  -Thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm , leo trèo .

  -Bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với những ngón còn lại 

  -Ăn tạp nhưng ăn thực vật  chính.

                       CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^

  0
  2021-10-21T08:36:03+00:00

  Đáp án:

  Đặc điểm của bộ linh trưởng: Gồm những thú đi bằng bàn chân, thích nghi với đời sống ờ cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm , leo trèo . bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với những ngón còn lại. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )