những đặc điểm nào thể hiện châu Mỹ là vùng đất của dân nhập cư và thành phần chủng tộc đa dạng?

Question

những đặc điểm nào thể hiện châu Mỹ là vùng đất của dân nhập cư và thành phần chủng tộc đa dạng?

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-17T02:32:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:33:27+00:00

  – Trước khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của châu Mĩ là người Anh Điêng, người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môngôlôit.

  – Người Anh – điêng sống bằng nghề săn bắt và trồng trọt.

  – Các nền văn minh cổ đại ở châu Mĩ: Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch.

  – Từ thế kỉ XVI – XX:

  + Người châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít nhập cư với số lượng ngày càng tăng.

  + Người châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-ít nhập cư do bị bắt sang làm nô lệ.

  => Cộng đồng dân cư, ngôn ngữ, văn hóa đa dạng.

  0
  2021-09-17T02:33:50+00:00

  Trước khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của châu Mĩ là người Anh Điêng, người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môngôlôit.

  – Người Anh – điêng sống bằng nghề săn bắt và trồng trọt.

  – Các nền văn minh cổ đại ở châu Mĩ: Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch.

  – Từ thế kỉ XVI – XX:

  + Người châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít nhập cư với số lượng ngày càng tăng.

  + Người châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-ít nhập cư do bị bắt sang làm nô lệ.

  => Cộng đồng dân cư, ngôn ngữ, văn hóa đa dạng.

  Chúc bạn học tốt ! 

  Sorry bạn nhá tại cái mk chép vô vở cũng ở trên mạng nên mk chép luôn trôn mạng sorry bạn nhá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )