Nhưng di sản văn hóa , di tích lịch sử vật thể /phi vật thể Làm về dịnh độc laoaj hoặc hộ an cũng đk

Question

Nhưng di sản văn hóa , di tích lịch sử vật thể /phi vật thể
Làm về dịnh độc laoaj hoặc hộ an cũng đk

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-07-24T18:59:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:00:45+00:00

  Di tích lịch sử vật thể:

  Di tích văn hóa Miếu Bà Chúa Xứ ở An Giang

  Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà thờ đá Phát Diệm ở Ninh Bình

  Di tích khảo cổ Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội

  Di tích quốc gia đặc biệt đền Hùng ở Phú Thọ

  Thánh địa Mỹ Sơn

  Phi vật thể:

  Nhã nhạc cung đình Huế

  Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 

  Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt,…

                                                         Học tốt

  @Moon

  @Business Preacher

  #Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )