Những điều kiện cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển

Question

Những điều kiện cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-27T10:12:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:13:24+00:00

  Nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển vì:

  + Có điều kiện thuận lợi ( đất nông nghiệp có diện tích lớn, có cả 3 đới khí hậu,…)

  + Có trình đọ kỹ thuật tiên tiến 

  + Công nghiệp sinh học được áp dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp

  0
  2021-09-27T10:13:57+00:00

  – Những điều kiện cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển:

  + Có nhiều hồ rộng và sông lớn.
  + Có diện tích đất nông nghiệp lớn.
  + Có các trung tâm khoa học, ứng dụng công nghệ… số lượng máy nông nghiệp nhiều, chính sách trợ giá của Nhà nước.
  + Phần lớn có khí hậu ôn đới và một phần cận nhiệt đới.
  + Lao động có trình độ cao, khoa học – kĩ thuật tiên tiến.
  + Dễ dàng cho việc cơ giới hoá, hoá học hoá trong sản xuất nông nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )