những đội viên đầu tiên của đội thiêú niên tiền phong hồ chí minh là dân tộc gì ?(Các thành viên đầu tiên: Nông Văn Dền (Bí danh Kim Đồng, đội trưởng)

Question

những đội viên đầu tiên của đội thiêú niên tiền phong hồ chí minh là dân tộc gì ?(Các thành viên đầu tiên: Nông Văn Dền (Bí danh Kim Đồng, đội trưởng), Nông Văn Thàn (Bí danh Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (Thanh Minh), Lý Thị Nì (Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (Thanh Thủy).

in progress 0
Anna 18 phút 2021-10-12T01:37:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:38:36+00:00

  -Nông Văn Dền (Bí danh Kim Đồng, đội trưởng)- dân tộc nùng

  -Nông Văn Thàn (Bí danh Cao Sơn)- dân tộc tày 

  – Lý Văn Tịnh(Thanh Minh)- người trung quốc 

  – Lý Thị Nì (Thủy Tiên)- dân tộc kinh

  -Lý Thị Xậu (Thanh Thủy)- dân tộc thái 

  ok chưa bạn

  0
  2021-10-12T01:39:01+00:00

  + Lý Thị Xậu (Thanh Thủy): dân tộc thái 

  + Lý Thị Nì (Thủy Tiên): dân tộc kinh

  + Nông Văn Dền (Bí danh Kim Đồng, đội trưởng): dân tộc nùng

  + Nông Văn Thàn (Bí danh Cao Sơn): dân tộc tày 

  + Lý Văn Tịnh(Thanh Minh): người trung quốc 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )