Những giải pháp để tránh tác hại tiêu cực của những thành tựu sau cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

Question

Những giải pháp để tránh tác hại tiêu cực của những thành tựu sau cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

in progress 0
Athena 1 năm 2021-11-21T21:10:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:11:56+00:00

  *Giải pháp:

  – Sử dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào mục đích đúng đắn, vì sự phát triển của cộng đồng, quốc gia và toàn nhân loại.

  – Đấu tranh chống lại việc sử dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào những hoạt động sai trái.

  – Các nước cần kí cam kết và thực hiên nghiêm túc việc không chế tạo, không sử dụng hay buôn bán vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )