những hành vi không liêm chính có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo đảm thực hiện quyền tự do ,dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân

Question

những hành vi không liêm chính có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo đảm thực hiện quyền tự do ,dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân

in progress 0
Julia 5 ngày 2021-09-09T14:03:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:04:33+00:00

  Những hành vi không liêm chính là tác nhân quan trọng dẫn đến tình trạng vi phạm quy tắc ứng xử có tính phổ biến.

  0
  2021-09-09T14:04:37+00:00

  Những hành vi không liêm chính có là tác nhân quan trọng dẫn đến tình trạng vi phạm quy tắc ứng xử có tính phổ biến trong việc bảo đảm thực hiện quyền tự do ,dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )