Những mặt tích cực và hạn chế của chính sách nông nghiệp của nhà Nguyễn thể hiện ở những điểm nào?

Question

Những mặt tích cực và hạn chế của chính sách nông nghiệp của nhà Nguyễn thể hiện ở những điểm nào?

in progress 0
aihong 5 tháng 2021-07-23T08:50:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:52:00+00:00

  A) Ưu điểm

  – Nông nghiệp

       + Nhà nước thực hiện chính sách quân điền song do diện tích đất công ít nên tác dụng không lớn.

       + Công tác khai hoang được khuyến khích nên diện tích khai hoang được mở rộng.

  + Nhà nước ban hành lại chính sách quân điền, khuyến khích khai hoang bằng nhiều hình thức và đã mở rộng thêm được diện tích trồng trọt.

  + Hằng năm, nhà nước đã cố gắng bỏ tiền, thóc, huy động nhân dân sửa đắp đê điều, nạo vét kênh mương.

  b) Hạn chế

  – Nông nghiệp

       + Nông nghiệp Việt Nam vẫn là một nền nông nghiệp thuần phong kiến, lạc hậu.

  + Ruộng đất công ngày càng bị thu hẹp và nông dân hầu như không có ruộng đất.

  + Kinh tế nông nghiệp lạc hậu, các chính sách của nhà Nguyễn về nông nghiệp hầu như không có hiệu quả.

  MK XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ! CẢM ƠN BẠN! CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2021-07-23T08:52:20+00:00

  * Tích cực :

  – Các vua Nguyễn rất chú ý việc khai hoang

  – Di dân, lập ấp, lập đồn điền

  * Hạn chế : Việc khai hoang đã tăng thêm diện tích canh tác. Nhưng ruộng đất bỏ hoang vẫn còn nhiều, vì nông dân địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất, phải lưu vong 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )