Nhưng mỗi năm mỗi vắng Người thuê viết nay đâu Giấy đỏ buồn ko thấm Mực đọng trong nghiêng sầu a. PTBĐ chính b. Hai câu đầu ch

Question

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn ko thấm
Mực đọng trong nghiêng sầu
a. PTBĐ chính
b. Hai câu đầu chỉ hành động nói nào

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-08-20T03:55:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:57:01+00:00

  a, Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm 

  b, Hai câu đầu chỉ hành động nói là: Hành động hỏi. 

  0
  2021-08-20T03:57:08+00:00

  a) PTBĐ chính là : biểu cảm

  b) Hai câu đầu chỉ hành động nói: hỏi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )