nhúng một dây đồng vào 100ml dung dịch AgNO3 0,08M tới khi phản ứng kết thúc thì nhấc lá đồng ra. Gỉa thiết toàn bộ lượng Ag sinh ra đều bám vào dây đ

Question

nhúng một dây đồng vào 100ml dung dịch AgNO3 0,08M tới khi phản ứng kết thúc thì nhấc lá đồng ra. Gỉa thiết toàn bộ lượng Ag sinh ra đều bám vào dây đồng thì sau phản ứng , khối lượng dây đồng tăng thêm bao nhiêu gam?

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-08T07:02:31+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:04:05+00:00

  Đáp án:đây bạn

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T07:04:24+00:00

  $n_{AgNO_3}=0,1.0,08=0,008(mol)$

  $Cu+2AgNO_3\to Cu(NO_3)_2+2Ag$

  $\Rightarrow n_{Ag}=0,008(mol)$

  $n_{Cu}=\dfrac{1}{2}n_{Ag}=0,004(mol)$

  $\Delta m=m_{Cu}-m_{Ag}=0,004.64-0,008.108=-0,608g$

  $\to $ thanh Cu tăng $-0,608g$ (giảm $0,608g$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )