Những muối nào bị nhiệt phân bởi nhiệt ?

Question

Những muối nào bị nhiệt phân bởi nhiệt ?

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-06T21:38:58+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:40:03+00:00

  Các muối bị nhiệt phân:

  + Muối amoni.

  + Muối cacbonat, sunfit không tan (kim loại nhóm IIA, $Fe$, $Zn$,…)

  + Muối hidrocacbonat, hidrosunfit.

  + Muối nitrat.

  + Các muối khác: $KMnO_4$, $KClO_3$, $NaClO$, $CaOCl_2$, $AgCl$, $AgBr$, $AgI$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )