Những nét cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong giai đoạn thứ nhất, Lấy 2 dẫn chứng cụ thể chỉ rõ mối quan hệ giữa cách mạng th

Question

Những nét cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong giai đoạn thứ nhất, Lấy 2 dẫn chứng cụ thể chỉ rõ mối quan hệ giữa cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này ? (viết thành đoạn văn)

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-16T07:02:52+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:04:03+00:00

  – Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh nhân dân châu á đã nổi dậy đấu tranh chống lại ách thống trị của CNTD , giành lại chính quyền INđonễia (1945-1962) vietj nam(2/9/1945) Lào (12/10/1945)

  – Phong trào lan nhanh sang Nam Á và Bắc Phi: Ấn độ ( 1946-1950) Ai cập (1962)

  -Năm 1960, 17 nước châu phi dần độc lập 

  Ngày 11/1959 , Cách mạng Cuba thành công 

  Đến giữa những năm 60 hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ

  * Dẫn chứng

  -Ngay từ năm 1945 CN phát xít bị Liên Xô cùng các quân đồng minh tiến đánh dồn dập , buộc phải đầu hàng không điều kiện , tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho nước ta đứng dậy đấu tranh đòi lại quyền tự do độc lập

  -Sau khi Pháp tiếp tục xâm lược nước ta lần thứ hai, nhân dân việt nam đã rất anh dũng đứng lên chống lại Pháp, và giành thắng lợi to lớn đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ . Chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng vô cùng to lớn tạo tiền đề và động lực cho các nước khác đứng dậy đấu tranh giành lại độc lập dân tộc

  0
  2021-09-16T07:04:19+00:00

  Giai đoạn đầu mục tiêu đấu tranh là ddajp tan hệ thống chủ nghĩa đế quốc – thực dân. 

  Nghe tin phát xít Nhật đầu hàng nhân dân các nước Đông Nam Á nổi dậy giành độc lập như : In-đô-nê-xi-a (17/8/1945) , Việt Nam (2/9/1945) và Lào (12/10/1945).

  Phong trào lan ra cả khu vực Bắc Phi và Nam Á 

  1960,17 nước Châu Phi giành độc lập . TG gọi là năm châu Phi

  1/1/1959, cuộc cách mạng của nhân dân Cu-ba giành thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát- xtơ -rô

  Nhờ cách mạng của Đông Nam Á trong đó có Việt Nam thì các nước khác đã vùng lên để giành độc lập 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )