Những nước châu Á có tỉ trọng nông nghiệp cao trong cơ cấu GDP, thường có đặc điểm nào sau đây? A: Thu nhập của người dân ở mức khá cao. B: Thu nhập

Question

Những nước châu Á có tỉ trọng nông nghiệp cao trong cơ cấu GDP, thường có đặc điểm nào sau đây?
A:
Thu nhập của người dân ở mức khá cao.
B:
Thu nhập của người dân ở mức thấp.
C:
Thu nhập của người dân ở mức cao.
D:
Thu nhập của người dân ở mức trung bình.

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-27T09:37:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:38:42+00:00

  Đáp án theo mình là câu B: Thu nhập của người dân ở mức thấp.

  Ngành nông nghiệp là ngành mang tính rủi ro cao, mà đồng lương của người nông thường rất ít. 
  Ví dụ: Đối với một vựa mùa (thường kéo dài 4 tháng), sẽ thu được 1.200.000, vậy bình quân, một tháng họ kiếm được 300.000, chưa kể cả tiền vốn, thuốc men,…

  Lấy ví dụ đối với ngành công nghiệp, một công nhân lao động tại một nhà máy, có mức lương (thấp nhất có thể) là 3 triệu, như vậy gấp 10 lần so với người nông dân.

  Dựa vào ví dụ trên, mình tin là bạn đã có câu trả lời. Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-27T09:39:06+00:00

  D: Thu nhập của người dân ở mức trung bình.

  $\color{green}{\text{nếu sai mong bạn thông cảm}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )