Những nước thực dân âu-mĩ nào đã quay lại tái chiếm đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Question

Những nước thực dân âu-mĩ nào đã quay lại tái chiếm đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-07-10T12:18:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T12:20:12+00:00

    Câu hỏi: Những nước thực dân âu-mĩ nào đã quay lại tái chiếm đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

    `text(⇒ Trả lời: Những nước đó là: Mỹ, Anh, Pháp)`

    0
    2021-07-10T12:20:28+00:00

    Sau thế chiến II, Mỹ đã ủng hộ, giúp đỡ Pháp quay lại xâm lược . Đế quốc Anh cũng ra sức ủng hộ ý đồ của thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.

    Sau đó, Mĩ cùng Anh, Pháp lập nên khối quân sự Đông Nam Á , nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.
    Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )