những sự kiện chính chứng tỏ sự Bạc nhược của triều đình đã đẩy nước ta rơi vào tình trạng thuộc địa nửa phong kiến của thực dân Pháp

Question

những sự kiện chính chứng tỏ sự Bạc nhược của triều đình đã đẩy nước ta rơi vào tình trạng thuộc địa nửa phong kiến của thực dân Pháp

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-15T11:50:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:51:50+00:00

  -Sau khi mất Nam Kì lục tỉnh, Triều đình không kiên quyết chống giặc, cầm chừng, chủ yếu thiên về thương thuyết, nghị hòa.Triều đình bỏ dân, quan lại hèn nhát  kháng chiến của nhân dân mang tính tự phát. Triều đình nhu nhược, đường lối kháng chiến không đúng đắn, không đoàn kết với nhân dân.
  – Luôn kí với pháp các hiệp ước:

  1. Hòa ước Nhâm Tuất (5-6-1862)
  2. Hiệp ước Giáo Tuất (13-5-1874)
  3. Hiệp ước Hắc măng (25-8-1883)
  4. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (6-6-1884) Thủ tiêu độc lập thống nhất của nước ta.

  Hay nhất nhé bạn#lovehoidap247#History

  0
  2021-07-15T11:51:59+00:00

  Kí các hiệp ước

  1. Hòa ước Nhâm Tuất (5-6-1862)
  2. Hiệp ước Giáo Tuất (13-5-1874)
  3. Hiệp ước Hắc măng (25-8-1883)
  4. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (6-6-1884)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )