Những sự kiện tiêu biểu trong năm 1949 của trung quốc ? Ý nghĩa đối với TG ? Liên hệ với VN

Question

Những sự kiện tiêu biểu trong năm 1949 của trung quốc ? Ý nghĩa đối với TG ? Liên hệ với VN

in progress 0
Allison 3 ngày 2021-12-06T14:42:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:44:07+00:00

  Năm 1949 nước CHND Trung Hoa được thành lập. Sự ra đời của nhà nước CHND Trung Hoa đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư PK, đưa TQ bước vào kỉ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH

  – CMTQ đã ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào GPDT trên TG

  – Bước đầu làm xói mòn trật tự 2 cực Ianat

  – Ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đấu tranh GPDT của nhân dân Việt Nam

  0
  2021-12-06T14:44:24+00:00

  Sự kiện :

  -Ngày 1/10/1949 ,nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập do Mao Trạch Đông làm chủ tịch , thủ đô Bắc Kinh

  -Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc toàn bộ lục địa Trung Hoa được giải phóng. Tập đoàn Tường Giới Thạch bỏ chạy ra đảo Đài Loan.

  Ý nghĩa :cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên Thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )