Những tác phẩm văn học có trong nội dung ôn tập học kì 2 lớp 10 là gì ?

Question

Những tác phẩm văn học có trong nội dung ôn tập học kì 2 lớp 10 là gì ?

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-11T16:57:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:59:14+00:00

  Phú sông Bạch Đằng Đại chuyên chức phán sự đền Tản Viên tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ trao duyên nỗi thương mình chí khí anh hùng :)))

  0
  2021-09-11T16:59:18+00:00

  `->`Những tác phẩm văn học có trong nội dung ôn tập học kì 2 lớp 10 là:

  `-`Phú sông Bạch Đằng  chí khí anh hùng

  `-`Đại chuyên chức phán sự đền Tản Viên

  `-`Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 

  `-` Bình Ngô Đại Cáo

  `-` Hồi trống Cổ  Thành

  `-` Truyện Kiều

  `#“T“o“k“o“r“o“m“o“n“o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )