những tấm gương dũng cảm đấu tranh bảo vệ tài sản nhà nước

Question

những tấm
gương dũng cảm đấu tranh bảo vệ tài sản nhà
nước

in progress 0
Allison 1 tuần 2021-08-31T06:11:15+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:12:38+00:00

  – Hiểu thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

  – Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

  – Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

  Biết phối hợp với mọi người và các tổ chức xã hội trong việc tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

  – Có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

  – Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

  – Biết tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Dũng cảm đấu tranh, ngăn cản các hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, lợi ích công cộng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )