Những thành tựu văn hóa khoa học kĩ thuật của Trung Quốc ? /Giúp mik với /

Question

Những thành tựu văn hóa khoa học kĩ thuật của Trung Quốc ?
/Giúp mik với /

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-04T09:36:34+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:37:42+00:00

  The best of team – Sakura

  Có 4 phát minh quang trọng :

  + Kĩ thuật in

  + Thuốc súng

  + GIấy

  + La bàn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )