những thành tựu văn hóa về cổ đại về chữ số , chữ viết; về các khoa học; về các công trình nghề thuật

Question

những thành tựu văn hóa về cổ đại về chữ số , chữ viết; về các khoa học; về các công trình nghề thuật

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-09-03T16:15:49+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:17:41+00:00

  *Các quốc gia cổ đại phương Đông :

  – Về chữ viết :Sáng tạo ra chữ tượng hình. Viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, đất sét ướt đem nung khô hoặc thẻ tre,…

  -Về chữ số :Sáng tạo ra phép đếm đến 10, tìm ra số 0, tính ra số pi=3,16

  -Về khoa học :Có tri thức về thiên văn

  -Về các công trình nghệ thuật :Kim tự tháp (Ai Cập); thành Ba-bi-lon (Lưỡng Hà);…

  -Về lịch :Sáng tạo ra lịch âm (mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có từ 28-31 ngày)

  *Các quốc gia cổ đại phương Tây :

  Về chữ viết :Sáng tạo ra 26 chữ mà ngày nay chúng ta vẫn dùng

  -Về lịch : Sáng tạo ra lịch dương chính xác hơn lịch âm (một năm có 365 này 6 giờ, chia thành 12 tháng)

  -Về khoa học:

  +Có một số thành tựu cơ bản về :Triết học , toán học , sử học , hóa học , vật lý học , văn học ,…

  +Có nhiều nhà khoa học tiêu biểu như :Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít , Ác-si-mét , Pla-tôn , Hê-rô-đốt , I-li-at , …

  -Về các công trình nghệ thuật :Đền Pác-tê-nông , đấu trường Cô-li-dê , tượng thần Vệ nữ , …

  0
  2021-09-03T16:17:42+00:00

  nè bn

  nhung-thanh-tuu-van-hoa-ve-co-dai-ve-chu-so-chu-viet-ve-cac-khoa-hoc-ve-cac-cong-trinh-nghe-thua

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )