nhung vat co the tich 50cm2 hoan toan trong nuoc theo vat vao luc ke chi t3,9 trong luong rieng cua nuoc la 10000N/m3 a)tinh luc day ac-si-met cua nuo

Question

nhung vat co the tich 50cm2 hoan toan trong nuoc theo vat vao luc ke chi t3,9 trong luong rieng cua nuoc la 10000N/m3
a)tinh luc day ac-si-met cua nuoc tac dung len vat
b)xac dinh khoi luong rieng cua chat lam nen vat

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-13T13:22:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:24:24+00:00

  Đáp án:

  a.${F_A} = 0,5N$

  b. $D = 8800kg/{m^3}$

  Giải thích các bước giải:

  Vật có thể tích 50cm³ chứ không phải 50cm² bạn nhé.

  a. Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật là:

  ${F_A} = {d_n}.V = {10000.50.10^{ – 6}} = 0,5N$

  b. Trọng lượng của vật là:

  $P = {F_A} + 3,9 = 0,5 + 3,9 = 4,4N$
  Khối lượng riêng của chất làm nên vật là:

  $\begin{array}{l}
  d = \dfrac{P}{V} = \dfrac{{4,4}}{{{{50.10}^{ – 6}}}} = 88000N/{m^3}\\
   \Rightarrow D = \dfrac{d}{{10}} = 8800kg/{m^3}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )