Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì

Question

Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-12T09:47:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:48:31+00:00

  Năm 907, Khúc Thừa Dụ mấy, con trai Khúc Hạo đã thay cha lên giữ chức Tiết độ sứ theo đường lối: “ Chính sự cốt chuông khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui…”

  Những việc làm này của Khúc Hạo nhằm mục đích: Xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.  Cuộc sống của người Việt do người Việt cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

  0
  2021-07-12T09:49:09+00:00

  những việc làm của Khúc Hạo nhằm xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường , xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ 

  cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản , tự quyết định tương lai của mình

  những việc làm đó chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc với nước ta đã chấm dứt 

                              học tốt nha bạn , cho mình xin ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )