Những việc làm, hành vi sau đây đã vi phạm quyền cơ bản nào của trẻ em? Đánh dấu (x) vào cột tương ứng. Việc làm, hành vi Vi phạm quyền Bảo vệ Chăm só

Question

Những việc làm, hành vi sau đây đã vi phạm quyền cơ bản nào của trẻ em? Đánh dấu (x) vào cột tương ứng. Việc làm, hành vi Vi phạm quyền Bảo vệ Chăm sóc Giáo dục 1. Trẻ em hư không được cha mẹ nhắc nhở, dạy dỗ, uốn nắn 2. Trong thời gian nghỉ hè, các em vẫn phải đi học đều đặn, không được vui chơi, giải trí. 3. Chửi bới, mắng nhiếc trẻ em một cách thậm tệ. 4. Bắt cóc trẻ em để bán ra nước ngoài. 5. Lôi kéo trẻ em sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. 6. Lạm dụng tình dục trẻ em 7. Dùng đòn roi đánh đập các em. 8. Các em bị ốm nhưng không được đưa đi khám chữa bệnh. 9. Dùng xích để xích chân trẻ em 10. trẻ em sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi.

in progress 0
Amaya 2 giờ 2021-09-10T02:44:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:45:14+00:00

  1.Vi phạm quyền học tập

  2.Vi phạm quyền được vu chơi,giải trí

  3.Vi phạm quyền được tôn trọng

  4.Vi phạm quyền được bảo vệ và tôn trọng

  5.Vi phạm quyền nhân phẩm

  6.Vi phạm quyền được tôn trọng, danh dự

  7.Vi phạm quyền được bảo vệ và tôn trọng

  8.Vi phạm quyền được bảo vệ tính mạng

  9.Vi phạm quyền được tự do

  10.Vi phạm quyền được sống chung cùng bố mẹ

  0
  2021-09-10T02:45:17+00:00

  1.Quyền được học tập

  2.Quyền được vui chơi giải trí

  3.Quyền được tôn trọng, bảo vệ

  4.Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và danh dự

  5.Quyềnđược tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và danh dự

  6.Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và danh dự

  7.Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và danh dự

  8.Quyền được chăm sóc nuôi dưỡng

  9.Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và danh dự

  10.Quyền được sống cung với cha mẹ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )