Những vùng nào của nước ta hiện nay là vùng đất của ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam trước đây: 5 điểm Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng N

Question

Những vùng nào của nước ta hiện nay là vùng đất của ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam trước đây:
5 điểm
Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Ngãi.
Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình.
Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Trị.
Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam.

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-07-12T10:33:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:35:26+00:00

  Những vùng nào của nước ta hiện nay là vùng đất của ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam trước đây: 5 điểm

  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Ngãi.

  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình.

  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Trị.

  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam.

  0
  2021-07-12T10:35:47+00:00

  Những vùng nào của nước ta hiện nay là vùng đất của ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam trước đây:
  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Ngãi.
  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình.
  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Trị.
  Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam.

  `=>` Vùng đất Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam

  @ CHENG GỬI BẠN

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )