Những yêu cầu sau đây cần đến việc lọc dữ liệu? A. In danh sách các bạn học sinh nữ trong 1 lớp B. Tìm những bạn học sinh trong một lớp có cùng ngày s

Question

Những yêu cầu sau đây cần đến việc lọc dữ liệu?
A. In danh sách các bạn học sinh nữ trong 1 lớp
B. Tìm những bạn học sinh trong một lớp có cùng ngày sinh là 29/4
C. Xếp loại học lực cuối năm cho các học sinh trong lớp dựa vào điểm trung bình môn
học cuối năm
D. Lập danh sách các bạn học sinh giỏi trong học kì 1 từ danh sách của 1 lớp dựa trên
xếp loại HL và HK.

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-16T05:07:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:08:48+00:00

  Những yêu cầu sau đây cần đến việc lọc dữ liệu?

  → Chọn B. Tìm những bạn học sinh trong một lớp có cùng ngày sinh là 29/4

                                *Pretty’s On The Inside*                                       

  0
  2021-08-16T05:08:50+00:00

  Câu A,B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )