Nitơ là 1 trong 3 nguyên tố dinh dương cho thực vật , để bón nitơ cho cây xanh người ta thường Sử Dụng Phân Bón Chứa : NH4NO3, ( NH4)2SO4 ,

Question

Nitơ là 1 trong 3 nguyên tố dinh dương cho thực vật , để bón nitơ cho cây xanh người ta thường Sử Dụng Phân Bón Chứa : NH4NO3, ( NH4)2SO4 , ( NH2)2 CO . Hãy Cho Biết Loại Phân Nào Có Hàm Lương Nitơ Cao Nhất

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-08-12T02:20:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:21:46+00:00

  + Phân $NH_{4}$$NO_{3}$ chứa 35% N.

  + Phân$(NH_{4})$$_{2}$$SO_{4}$ chứa 21% N.

  + Phân $(NH_{2})$$_{2}$CO chứa 46,67% N.

  ⇒ Phân $(NH_{2})$$_{2}$CO có hàm lượng N cao nhất.

  0
  2021-08-12T02:22:07+00:00

  Đáp án:

   Vậy $(NH_2)_2CO$ có hàm lượng nito cao nhất

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  N{H_4}N{O_3}\\
  \% N = \dfrac{{2{M_N}}}{{{M_{N{H_4}N{O_3}}}}} \times 100\%  = \dfrac{{2 \times 14}}{{80}} \times 100\%  = 35\% \\
  {(N{H_4})_2}S{O_4}\\
  \% N = \dfrac{{2{M_N}}}{{{M_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}}}} \times 100\%  = \dfrac{{2 \times 14}}{{132}} \times 100\%  = 21,21\% \\
  {(N{H_2})_2}CO\\
  \% N = \dfrac{{2{M_N}}}{{{M_{{{(N{H_2})}_2}CO}}}} \times 100\%  = \dfrac{{2 \times 14}}{{60}} \times 100\%  = 46,67\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )