nngười thứ nhất đi với v=34.3km/h hết 3.5h và được 120km người thứ 2 với v=80km/h ,hết 13/6 h trong quãng đường 173.33 km .hỏi người thứ 2 xuất phát s

Question

nngười thứ nhất đi với v=34.3km/h hết 3.5h và được 120km người thứ 2 với v=80km/h ,hết 13/6 h trong quãng đường 173.33 km .hỏi người thứ 2 xuất phát sau người thứ nhất 1h thì sau bao lâu hai người cách nhau 5 km

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-08-23T18:41:08+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:42:20+00:00

  Đáp án:

  [t=0,64ht=0,86h

  Giải thích các bước giải:

  Quảng đường người thứ nhất đi được trong 1h là:

  s=v1.1=34,3.1=34,3km

  Khi hai người cách nhau 5km thì:

  + Người thứ 2 cách người 1 5km và chưa vượt qua người 1.

  Suy ra quảng đường người thứ 2 đi đường nhiều hơn người thứ nhất đứng bằng khoảng cách giữa 2 người trừ 5km.

  s2−s1=s−5⇒80t−34,3t=34,3−5⇒45,7t=29,3⇒t=0,64h

  + Người thứ 2 cách người 1 5km và đã vượt qua người 1.

  Suy ra quảng đường người thứ 2 đi đường nhiều hơn người thứ nhất đứng bằng khoảng cách giữa 2 người cộng 5km.

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-23T18:42:38+00:00

  Đáp án:

   \(\left[ \begin{array}{l}
  t = 0,64h\\
  t = 0,86h
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  Quảng đường người thứ nhất đi được trong 1h là:

  \(s = {v_1}.1 = 34,3.1 = 34,3km\)

  Khi hai người cách nhau 5km thì:

  + Người thứ 2 cách người 1 5km và chưa vượt qua người 1.

  Suy ra quảng đường người thứ 2 đi đường nhiều hơn người thứ nhất đứng bằng khoảng cách giữa 2 người trừ 5km.

  \(\begin{array}{l}
  {s_2} – {s_1} = s – 5\\
   \Rightarrow 80t – 34,3t = 34,3 – 5\\
   \Rightarrow 45,7t = 29,3\\
   \Rightarrow t = 0,64h
  \end{array}\)

  + Người thứ 2 cách người 1 5km và đã vượt qua người 1.

  Suy ra quảng đường người thứ 2 đi đường nhiều hơn người thứ nhất đứng bằng khoảng cách giữa 2 người cộng 5km.

  \(\begin{array}{l}
  {s_2} – {s_1} = s + 5\\
   \Rightarrow 80t – 34,3t = 34,3 + 5\\
   \Rightarrow 45,7t = 39,3\\
   \Rightarrow t = 0,86h
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )