Nối cột A (loại khoáng sản) với cột B (tên khoáng sản) sao cho phù hợp với sự phân loại khoáng sản. A- Loại khoáng sản B- Tên khoáng sản Kết quả 1. Nă

Question

Nối cột A (loại khoáng sản) với cột B (tên khoáng sản) sao cho phù hợp với sự
phân loại khoáng sản.
A- Loại khoáng sản B- Tên khoáng sản Kết
quả
1. Năng lượng A. Sắt, mangan, titan, crôm…… 1 –
2. Kim loại đen B. Than đá, dầu mỏ, khí đốt….. . 2 –
3. Kim loại màu C. Muối mỏ, đá vôi, cát, sỏi…. 3 –
4. Phi kim loại D. Lưu huỳnh, thủy ngân, phốt pho… 4 –
E. Đồng, chì, kẽm….
Nối nội dung cột A và cột B cho đúng với vị trí hình thành và tính chất của
từng khối khí?
Cột A (khối khí) Cột B (vị trí hình thành, tính chất) Nối
1.Khối khí nóng A. Hình thành trên các biển và đại
dương, có độ ẩm lớn.
1-
2.Khối khí lạnh B. Hình thành trên đất liền, có tính chất
tương đối khô.
2-
3.Khối khí đại dương C. Hình thành trên các vùng có vĩ độ
thấp, có nhiệt độ tương đối cao
3-
4.Khối khí lục địa D. Hình thành trên vùng có vĩ độ cao, có
nhiệt độ tương đối thấp
4-
E. Hình thành trên các vùng núi cao

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-09-12T15:49:10+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T15:50:22+00:00

  1 a 2c 3D 4b.      1c 2b 3a 4c

  0
  2021-09-12T15:50:40+00:00

  **

  1+B

  2+E

  3+A

  4+D

  **

  1+C

  2+D

  3+A

  4+B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )