Nói đầu câu: mình k buff điểm cho ai cả, và còn 2 bài nữa thôi, mình lập nhiều nick vì cần điểm để hỏi bài vì sắp kscl đầu năm rồi nên châm trước cho

Question

Nói đầu câu: mình k buff điểm cho ai cả, và còn 2 bài nữa thôi, mình lập nhiều nick vì cần điểm để hỏi bài vì sắp kscl đầu năm rồi nên châm trước cho mình nhé…..đôi bên có lợi ai nhanh nhất thì được ctlhn ai chậm hơn thì đừng xin mình ạ TvT
Câu 1:Một liên đội thiếu nhi khi xếp hàng 2 hàng 3 hàng 4 hàng 5 đều không có ai lẻ hàng.Biết rằng số đội viên của liên đội trong khoảng từ 150 đến 200 em. Tính số đội viên liên đội
Câu 2 khó hơn để mình đặt ở chỗ khác vậy ;-; cứ làm câu 1 đi các bạn ^^

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-11T10:06:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:07:43+00:00

  Đáp án:

  Gọi số đội viên là a ( a ∈ N)

  Ta có : 

  Một liên đội thiếu nhi khi xếp hàng 2 hàng 3 hàng 4 hàng 5 đều không có ai lẻ hàng.

  => a ∈ BC( 2,3,4,5)

  => a ∈ { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; …}

  Do 150 ≤  ≤ 200

  => a = 180

  Vậy đội có 180 đội viên

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-11T10:08:03+00:00

  Gọi số đội viên cần tìm là `a` 

  Theo bài ra, ta có:

  `a ∈ BC (2 , 3 , 4 , 5)`

  `⇒ BCNN (2 , 3 , 4 , 5) = 60`

  `⇒ a ∈ {60 , 120 , 180 , 240}

  Vì thuộc khoảng từ 150 đến 200 nên `a = 180`

  Vậy só đội viên là `180` em

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )