nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ru-dơ-ven là gì?nêu nhận xét của em về chính sách đó

Question

nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ru-dơ-ven là gì?nêu nhận xét của em về chính sách đó

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-08-28T02:22:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:23:32+00:00

  Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven: 

  • Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế – tài chính.
  • Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng… những quy định chặt chẽ, đật dưới sự kiểm soát của nhà nước.
  • Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, sản trở người thất nghiệp, tạo thêm việc làm mới và ổn định tình hình xã hội

   Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven: 

   • Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế – tài chính.
   • Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng… những quy định chặt chẽ, đật dưới sự kiểm soát của nhà nước.
   • Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, sản trở người thất nghiệp, tạo thêm việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

  0
  2021-08-28T02:24:12+00:00

  * Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven:
  – Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế – tài chính.
  – Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng… với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
  – Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

  Nhận xét:
  +Góp phần giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sản xuất, ổn định xã hội….
  +Giúp nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng….
  + Xoa dịu mâu thuẫn giai cấp……
  + Duy trì chế độ dân chủ tư sản…..
  +Là bài học để các nước khác học tập và noi theo…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )