Nội dung công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay? Vì sao Trung lại đạt được những thành tựu đó?

Question

Nội dung công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay?
Vì sao Trung lại đạt được những thành tựu đó?

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-09-08T12:41:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T12:42:43+00:00

  Trung Quốc đạt được những thành tựu đó vì nhờ vào sự cố gắng , kiên trì , chăm chỉ của nhân dân Trung Quốc

  0
  2021-09-08T12:42:45+00:00

  a. Nội dung: Lấy phát triển KT làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển sang nền kinh tế thị trường XHCN linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng CNXH mang đặc sắc TQ, biến TQ thành nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

  Vì nhờ vào sự cố gắng , kiên trì , nhẫn nại của nhân dân Trung Quốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )