Nội dung của các cải cách duy tân ở việt nam cuối thế kỉ 19

Question

Nội dung của các cải cách duy tân ở việt nam cuối thế kỉ 19

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-07-24T18:23:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:25:05+00:00

  Nội dung của đề nghị cải cách :Đổi mới về nội trị, ngoại giao kinh tế xã hội.

  Ý nghĩa của việc cải cách :Tấn công vào các tư tưởng bảo thủ của triều đình

  Thể hiện tình độ nhận thức của người Việt Nam .

  0
  2021-07-24T18:25:56+00:00

  Nội dung của đề nghị cải cách :Đổi mới về nội trị, ngoại giao kinh tế xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )