Nội dung định luật đồng tính và phân tính của menden. Các kí hiệu thường dùng trong sinh học 9.

Question

Nội dung định luật đồng tính và phân tính của menden.
Các kí hiệu thường dùng trong sinh học 9.

in progress 0
Athena 1 tuần 2021-09-08T14:12:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:14:35+00:00

  Đáp án: Quy luật Menden

   1. Quy luật đồng tính: Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ thứ nhất (F1) đều đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ (nghĩa là đồng loạt mang tính trạng giống bố hay giống mẹ).

  2. Quy luật phân tính: hay còn gọi là định luật phân li.

      Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ thứ hai (F2) có sự phân li kiểu hình với tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn

  3. Các ký hiệu thường dùng trong sinh học 9 :

  -> P (parentes): cặp bố mẹ xuất phát.

  -> Phép lai được kí hiệu bằng dấu X.

  -> G (gamete): giao tử. Quy ước giao tử đực (hoặc cơ thể đực), giao tử cái (hay cơ thể cái)

  -> F (filia): thế hệ con. Quy ước F1 là thế hệ thứ nhất, con của cặp P; F2 là thế hệ thứ hai được sinh ra từ F1 do sự tự thụ phấn hoặc giao phấn giữa các F1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )